Θα μας βρείτε μπροστά σας.

Η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων από Σάββατο 17 έως Κυριακή 18 Ιουλίου βρέθηκε σε περιοχή του Έβρου για να ασκηθεί σε τακτικές μάχης μικρών κλιμακίων σε συνθήκες έντονης ζέστης και πιεστικών χρόνων δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο αντικείμενο της μάχης εντός ημιαστικών περιοχών .