ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΠΛΩΝ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ “ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ”

lefed

Στην προσπάθειά μας να εντείνουμε τις εκπαιδευτικές μας δράσεις και να εξειδικεύσουμε τις γνώσεις πάνω σε κάποια αντικείμενα που θα μπορούσαν να  διδαχθούν και χωρίς την υλικοτεχνική βοήθεια του Ε.Σ. κάναμε πράξη το 1ο σχολείο Βασικών Στρατιωτικών Γνώσεων στις 19-21…