Εκπαίδευση στις τακτικές Μάχης μικρών κλιμακίων

Το Σαββατοκύριακο 20-21/11/21 διεξήχθη άσκηση σε περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης