Αιγαίο θάλασσα Ελληνική

Το Σαββατοκύριακο 4 με 5 Ιουνίου οργανώθηκε εκπαίδευση στις αμφίβιες επιχειρήσεις από τη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.ΕΦ.Ε.Δ.)  στις ακτές της Πιερίας και για την πραγματοποίηση της  προηγήθηκε πολυήμερη προετοιμασία η οποία περιλάμβανε τη συντήρηση του υλικού των πλωτών μέσων της λέσχης καθώς και το σκέλος των θαλάσσιων δοκιμών. 
 Το Σάββατο 5 Ιουνίου το τμήμα χειριστών αναπτύχθηκε στις ακτές της Πιερίας και πραγματοποίησε  δοκιμές με τα πλωτά μέσα εντός του Θερμαϊκού. 
Η εκπαίδευση από το πρωί της Κυριακής αφορούσε  τις αμφίβιες επιχειρήσεις και ειδικότερα σε αντικείμενα: θα-λάσσιας επιβίωσης, ναυτιλίας – πλοήγησης, επιβίβασης και αποβίβασης στις λέμβους, εν πλω παραγγελμάτων, ε-ξόδου τμημάτων πεζικού στην ακτή, ασφάλισης ακτής από ανιχνευτές θαλάσσης καθώς και επαναφοράς λέμβου έπειτα από ανατροπή.
 Στο τέλος της εκπαίδευσης  εκτελέστηκε απόβαση προς κατάληψη εχθρικής ακτής από τμήμα δύναμης  διμοιρίας .
Να σημειωθεί πως κατά τις προηγούμενες εβδομάδες στα γραφεία της μητροπολιτικής ΛΕΦΕΔ πραγματοποιήθη-καν θεωρητικά αντικείμενα ναυσιπλοΐας σωστικών και  επί των αμφιβίων επιχειρήσεων. 
Νίκος Επιτροπίδης έφεδρος υπολοχαγός ΠΖ
Γιάννης Νικήτας έφεδρος ανθυπολοχαγός ΠΒ