Μακεδονομαχος

Η άσκηση "Μακεδονομάχος" είναι μια ετήσια πανελλήνια στρατιωτική άσκηση εφέδρων, η οποία διοργανώνεται από τη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ). Η άσκηση ξεκίνησε το 2007 και έχει στόχο να ενισχύσει την ετοιμότητα και τη συνεκπαίδευση των εφέδρων, καθώς και να προάγει το αίσθημα του καθήκοντος και της εθνικής συνείδησης. Η άσκηση διεξάγεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και περιλαμβάνει μια σειρά από αντικείμενα, όπως τακτική, σκοποβολή, χειρισμός οπλισμού και πυρομαχικών, ιατρικές πρώτες βοήθειες, καθώς και αντικείμενα διοίκησης και οργάνωσης. Στην άσκηση μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντές έφεδροι από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, από κάθε σύλλογο ή λέσχη, αλλά και μεμονωμένα. Η άσκηση "Μακεδονομάχος" είναι μια σημαντική διοργάνωση, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Ελλάδας και στην προώθηση της στρατιωτικής ετοιμότητας των εφέδρων. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της άσκησης είναι οι εξής: Η ενίσχυση της ετοιμότητας και της συνεκπαίδευσης των εφέδρων Η προώθηση του αίσθημα του καθήκοντος και της εθνικής συνείδησης Η ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας της Ελλάδας Η προβολή της ΛΕΦΕΔ και των σκοπών της